Navigate Up
Sign In
THEMETEXT
SIZELast Updated : 14/4/2020 13:35

NOTIS PEMAKLUMAN BERKENAAN PORTAL MyGST

Adalah dimaklumkan bahawa Portal MyGST ini tidak lagi dikemaskini semenjak GST dimansuhkan pada 31 Ogos 2018. Segala maklumat sedia ada adalah untuk rujukan sahaja. Sehubungan dengan itu, sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkaitan GST, sila hubungi Pusat Panggilan Kastam (1-300-888-500) atau emailkan ke (ccc@customs.gov.my).

​​

GST Complaint

​​

GST Helpdesk

Best viewed in Internet Explorer 8 and above with screen resolution 1024 x 768
Copyright Reserved © 2012, Royal Malaysian Customs Department, All rights reserved.