kastam
navi1
  • PORTAL
  • Portal Rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia
    Official Portal of Royal Malaysian Customs Department

  • ucustoms
    navi4
  • uCUSTOMS
  • Laman Sehenti bagi Sistem uCustoms
    One Stop Portal for uCustoms System
  • gst
    navi2
  • GST
  • Laman Sehenti bagi Maklumat berkaitan Cukai Barang dan Perkhidmatan Malaysia
    One Stop Portal For Information On Goods & Services Tax Malaysia
  • TAP
    navi7
  • TAP
  • Portal akses bagi pembayar cukai
    TaxPayer Access Point


  • search
    navi5
  • Semakan Syarikat Berdaftar GST (Berdasarkan Pendaftaran Syarikat, Nama Syarikat atau Nombor GST)
    Check For GST Registered Company (By Company Registration, Company name or GST Number)
  • download
    navi6
  • Senarai Barangan Bercukai & Tidak Bercukai
    List of Taxable & Non-taxable Items