kastam
navi1
 • PORTAL
 • Portal Rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia
  Official Portal of Royal Malaysian Customs Department

 • ucustoms
  navi4
 • uCUSTOMS
 • Laman Sehenti bagi Sistem uCustoms
  One Stop Portal for uCustoms System
 • TAP
  navi7
 • TAP
 • Portal akses bagi pembayar cukai
  TaxPayer Access Point


 • search
  navi5
 • Semakan Syarikat Berdaftar GST (Berdasarkan Pendaftaran Syarikat, Nama Syarikat atau Nombor GST)
  Check For GST Registered Company (By Company Registration, Company name or GST Number)
 • download
  navi6
 • Senarai Barangan Bercukai & Tidak Bercukai
  List of Taxable & Non-taxable Items