Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSPembekalan Dikecualikan
Kemaskini : 15/2/2013 23:13

Ini adalah pembekalan tanpa cukai yang tidak tertakluk kepada CBP. Perniagaan tidak layak untuk menuntut kredit cukai input dalam memperolehi bekalan ini, dan tidak boleh mengenakan cukai output kepada pengguna.

Bagaimana CBP berfungsi pada pembekalan dikecualikan:
Bagaimana CBP berfungsi pada pembekalan dikecualikan oleh penyedia perkhidmatan:
Pengiraan CBP pada pembekalan yang dikecualikan:

Tingkat Pembekalan Harga Jualan (termasuk CBP 6%) Bayaran pada Kerajaan
Pembekal bahan mentah Harga Jualan = RM50.00
CBP = RM3.00
Jumlah Harga Jualan = RM53.00
CBP dipungut = RM3.00
Tolak: CBP dibayar  =RM0.00
CBP dibayar = RM3.00
Pengilang Harga Jualan = RM100.00
CBP = RM6.00
Jumlah Harga Jualan = RM106.00
CBP dipungut = RM6.00
Tolak: CBP dibayar  =RM3.00
CBP dibayar = RM3.00
Penyedia Perkhidmatan Harga Jualan = RM131.00
CBP = RM0.00
Jumlah Harga Jualan = RM131.00
CBP dipungut = RM0.00
Tolak: CBP dibayar  =RM0.00
CBP dibayar = RM0.00

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.