Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSPembekalan Berkadar Standard
Kemaskini : 11/11/2013 12:48

Pembekalan berkadar standard adalah barang dan perkhidmatan yang dikenakan CBP pada kadar standard. CBP dipungut oleh perniagaan dan dibayar kepada Kerajaan. Mereka boleh menuntut kembali kredit pada input mereka. Jika cukai input mereka adalah lebih besar daripada cukai output, mereka boleh menuntut kembali perbezaan tersebut.

Bagaimana CBP dikenakan di setiap peringkat rantaian pembekalan berkadar standard:
Bagaimana CBP dikenakan dan dipungut di peringkat pemborong untuk pembekalan berkadar standard:
Pengiraan CBP di semua tingkat rantaian untuk pembekalan berkadar standard:


Tingkat Pembekalan Harga Jualan (termasuk CBP 6%) Bayaran pada Kerajaan
Pembekal bahan mentah Harga Jualan = RM50.00
CBP = RM3.00
Jumlah Harga Jualan = RM53.00
CBP dipungut = RM3.00
Tolak: CBP dibayar =RM0.00
CBP dibayar = RM3.00
Pengilang Harga Jualan = RM100.00
CBP = RM6.00
Jumlah Harga Jualan = RM106.00
CBP dipungut = RM6.00
Tolak: CBP dibayar =RM3.00
CBP dibayar = RM3.00
Pemborong Harga Jualan = RM125.00
CBP = RM7.50
Jumlah Harga Jualan = RM132.50
CBP dipungut = RM7.50
Tolak: CBP dibayar =RM6.00
CBP dibayar = RM1.50
Peruncit Harga Jualan = RM156.00
CBP = RM9.36
Jumlah Harga Jualan = RM165.36
CBP dipungut = RM9.36
Tolak: CBP dibayar =RM7.50
CBP dibayar = RM1.86

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.