Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSKenyataan Rasmi
Kemaskini : 16/02/2013 0:04

Petikan Ucapan Bajet 2010

Memperkukuhkan Pengurusan Kewangan Kerajaan  

Pada masa sekarang Kerajaan adalah dalam peringkat akhir untuk melengkapkan kajian pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (CBP), terutamanya untuk mengenalpasti impak sosial terhadap rakyat. Tujuan kajian ini adalah memastikan jika CBP perlu dilaksanakan bagi mencapai kestabilan kewangan Kerajaan, ia tidak akan membebankan rakyat. Sekiranya Kerajaan melaksanakan CBP, ia akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada serta pengecualian tertentu akan diberi kepada golongan berpendapatan rendah. Kadar CBP yang akan dikenakan dijangka lebih rendah daripada kadar cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada.

YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia
Merangkap Menteri Kewangan Malaysia
23 Oktober 2009 


Petikan Ucapan Bajet 2005

Menyusun Semula Sistem Percukaian 

Kerajaan akan terus memastikan sistem percukaian lebih efisyen, saksama, mesra perniagaan serta berupaya menjana punca pendapatan yang stabil. Ke arah tujuan ini, Kerajaan bercadang mewujudkan Panel Kajian Semula Sistem Percukaian dengan dianggotai oleh wakil dari sektor awam dan swasta. Panel ini akan mengkaji sistem cukai, serta peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Fokus kajian ini adalah untuk memastikan peruntukan percukaian yang disediakan masih lagi relevan. Peruntukan yang sedia ada akan dipinda supaya pentadbiran cukai lebih jelas dan telus.

Satu lagi aspek percukaian yang akan dikaji ialah cukai penggunaan. Pada masa ini, cukai penggunaan yang sedang dilaksanakan adalah cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan ke atas barang ketika diimport atau di peringkat pengilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu, termasuk yang disediakan oleh golongan profesional serta pengusaha hotel dan restoran. Kerajaan bercadang untuk menggantikan kedua-dua cukai ini dengan satu cukai penggunaan yang akan dikenali sebagai Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP), yang lebih komprehensif, cekap, telus dan berkesan yang mampu meningkatkan kadar pematuhan cukai (tax compliance). Sistem baru ini memerlukan syarikat menyimpan akaun yang teratur dan kutipan hasil kerajaan dijangka akan meningkatkan.

Kerajaan mencadangkan cukai baru ini dilaksanakan pada 1 Januari 2007. Pengenalan cukai baru ini dapat memberi Kerajaan peluang untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan individu dan syarikat. Kerajaan juga akan memastikan golongan rakyat yang berpendapatan rendah tidak terbeban dengan pelaksanaan CBP. Barang dan perkhidmatan yang dianggap keperluan asas akan berkadar sifar atau dikecualikan. Tambahan pula perniagaan kecil akan dikecualikan dari cukai ini. Kerajaan akan menyediakan peluang untuk organisasi awam dan swasta untuk terlibat di dalam perbincangan ke arah pelaksanaan CBP.

YAB Dato’ Seri Abdullah bin Ahmad Badawi  
Perdana Menteri Malaysia
Merangkap Menteri Kewangan Malaysia
10 September 2004 


Petikan Ucapan Bajet 1993

Integrasi Cukai Pengunaan Yang Sedia Ada

Struktur cukai pengunaan sekarang mengandungi beberapa kelemahan yang menjadikan ia tidak cekap. Tambahan pula, hasil pendapatan tidak setimpal dengan pertumbuhan dalam ekonomi.Oleh itu, saya berhasrat untuk mengintegrasikan dan menyusun semula cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada kepada cukai disatukan dipanggil Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan atau SST. Integrasi ini akan membantu mengatasi beberapa kelemahan seperti cukai berganda, pemindahan harga, tidak adil kepada import dan penyalahgunaan lain. Oleh kerana cukai ini dikenakan kepada pengunaan, dan bukan atas modal, ia akan merangsang simpanan dan pelaburan yang lebih besar.

Cukai ini tidak akan membebankan golongan berpendapatan rendah. Beberapa barangan keperluan dan perkhidmatan serta perniagaan kecil akan dikecualikan daripada cuka. Kadar SST yang dicadangkan akan berada di bawah 10% yang lebih rendah daripada kadar cukai jualan sedia ada. Walau bagaimanapun, sebelum cadangan ini dilaksanakan, Kementerian Kewangan akan berunding dengan semua pihak yang berkaitan. Ini adalah perlu untuk mengelakkan sebarang salah faham mungkin bahawa cadangan ini adalah semata-mata berasaskan pembaharuan cukai negera lain. Kita mesti yakin bahawa sistem cukai kita adalah cekap dan sesuai untuk kita. Walau bagaimanapun, kita akan terus memperkenalkan perubahan untuk menjadikannya lebih relevan kepada keperluan kita. Sementara itu, jentera pentadbiran Jabatan Kastam Diraja dan Eksais Diraja akan diperkuatkan dan diubahsuai untuk meningkatkan akauntabiliti kecekapan dan keupayaan untuk menghadapi sebarang  tanggungjawab diberikan

YB Dato’ seri Anwar Ibrahim
Menteri Kewangan Malaysia
30 oktober 1992


Petikan Ucapan Bajet 1989

Pengurangan dalam cukai langsung yang saya cadangkan akan membawa kepada kerugian besar dalam pungutan cukai, dan dengan peningkatan dalam perbelanjaan, tidak ada alternatif lain tetapi untuk mengukuhkan sumber pendapatan kami. Dalam konteks ini cukai jualan dalam bentuk yang sedia adalah terhad dalam skop dan mempunyai beberapa kelemahan yang wujud yang telah menyebabkan kehilangan hasil Kerajaan. Untuk mengatasi kelemahan itu, terdapat merit dalam mempertimbangkan Cukai Nilai Ditambah (VAT), yang merupakan cukai yang menyeluruh dan saksama dan yang, pada hakikatnya, telah diterima pakai oleh kira-kira 39 buah negara. Kadar dan skop cukai boleh distrukturkan sedemikian rupa bahawa ia tidak mempunyai kesan yang besar kepada harga barang pengguna. Peruntukan tertentu juga boleh dibuat untuk memastikan golongan berpendapatan rendah dan perusahaan kecil-kecilan supaya tidak terjejas oleh cukai ini. Bagaimanapun, terdapat implikasi berkaitan dengan VAT yang perlu dikaji selanjutnya sebelum ia boleh menggantikan cukai jualan yang sedia ada.

YB Tun Daim Zainuddin
Menteri Kewangan Malaysia
21 Oktober 1988


Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.