Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSPengeluaran Invois CBP
Kemaskini : 10/12/2013 21:16

Apabila ingin mengenakan CBP, adalah perlu untuk mengeluarkan invois cukai yang mengandungi amaun CBP dan harga pembekalan secara berasingan. Invois cukai mesti dikeluarkan dalam tempoh 21 hari dari masa pembekalan.  

Maklumat yang mesti ditunjukkan di dalam invois cukai:

 • Perkataan ‘invois cukai’ di tempat yang ketara  
 • Nombor siri invois cukai
 • Tarikh pengeluaran invois cukai 
 • Nama (atau nama perdagangan), alamat dan nombor pengenalan CBP pembekal 
 • Nama dan alamat orang yang menerima pembekalan barang atau perkhidmatan 
 • Diskripsi barang atau perkhidmatan yang dibekalkan 
 • Kuantiti atau jumlah barang atau perkhidmatan yang dibekalkan contohnya berapa liter petrol, berapa kilo daging atau berapa jam buruh; apa-apa diskaun yang ditawarkan
 • Jumlah amaun kena dibayar tidak termasuk cukai, kadar cukai dan jumlah cukai dikenakan ditunjukkan secara berasingan 
 • Jumlah amaun kena dibayar termasuk jumlah cukai dikenakan 

Ketua Pengarah Kastam boleh atas permohonan membenarkan invois cukai berbeza dari di atas samada dari segi maklumat di dalam invois cukai atau jenis invois cukai yang berbeza iaitu invois cukai mudah. 

Invois Cukai Dipermudah 

Invois cukai dipermudah tidak mengandungi semua butir-butir yang diperlukan dalam invois cukai standard dan tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah. Invois cukai dipermudah yang tidak mempunyai nama dan alamat penerima, cukai input maksima yang dituntut tidak boleh melebihi RM30.00 (6% GST). Jika penerima mahu menuntut amaun penuh cukai input (lebih daripada RM30.00), maka dia mesti meminta nama dan alamat beliau dinyatakan dalam invois cukai dipermudah.

Ketua Pengarah boleh membenarkan invois cukai dipermudah dikeluarkan mengandungi maklumat seperti berikut:

 • Nama (atau nama perdagangan), alamat dan nombor pengenalan CBP pembekal  
 • Tarikh invois dikeluarkan 
 • Nombor siri invois 
 • Diskripsi barang atau perkhidmatan yang dibekalkan
 • Jumlah amaun kena dibayar termasuk jumlah cukai yang dikenakan
 • Untuk setiap kadar cukai yang dikenakan, amaun kena dibayar, termasuk cukai dan kadar cukai dikenakan

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.