Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSPenalti
Kemaskini : 16/2/2013 0:34

Penalti boleh dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti berikut:

  • Apa-apa kekurangan pada cukai bersih yang perlu dibayar 
  • Tidak mengemukakan penyata CBP
  • Penyata CBP dikemukakan denga tiada atau kurang bayaran
  • Apa-apa bayaran balik yang dituntut secara tidak benar
  • Kegagalan untuk berdaftar

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.