Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSSkop dan Caj
Kemaskini : 16/2/2013 0:21
  • CBP hendaklah dilevi dan dikenakan ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat dalam menjalankan perniagaan di Malaysia oleh orang kena cukai. CBP juga dikenakan ke atas pengimportan barang dan perkhidmatan.
  • Pembekalan bercukai adalah pembekalan berkadar standard atau berkadar sifar. Pembekalan dikecualikan dan di luar skop bukanlah pembekalan bercukai.  
  • CBP akan dilevi dan dikenakan pada nilai pembekalan.
  • CBP hanya boleh dilevi dan dikenakan jika perniagaan itu didaftarkan di bawah CBP. Sebuah perniagaan tidak perlu didaftarkan jika nilai pusingan tahunan untuk pembekalan bercukai tidak mencapai nilai ambang yang ditetapkan. Oleh itu, perniagaan itu tidak boleh mengenakan dan memungut CBP ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat kepada pelanggan mereka. Bagaimanapun, perniagaan boleh memohon untuk didaftarkan secara sukarela. 

1.    Layanan GST oleh perkhidmatan yang dibekalkan oleh Federation of Malaysian Freight Forwarders (FMFF)
2.    Layanan GST oleh perkhidmatan yang dibekalkan oleh The Association of Independent Surveyors and Inspectors Malaysia (AISIM)
3.    Layanan GST bagi perkhidmatan yang dibekalkan berkaitan dengan industri perkapalan dan pengangkutan barang.

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.