Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSIndustri
Kemaskini : 18/2/2013 9:25
Berikut adalah beberapa soalan lazim yang telah diterima berkenaan CBP. Sekiranya terdapat sebarang soalan, sila hubungi kami untuk keterangan lanjut.

Bilakah saya perlu mendaftar?

Keperluan ini akan dimaklumkan secara meluas melalui media massa. Kami akan menentukan tarikh apabila Rang Undang-Undang  diluluskan oleh Parlimen.

Saya mempunyai sebuah kedai runcit kecil. Saya tidak menyimpan rekod banyak. Bagaimana saya akan menghadapi dengan CBP?

CBP bukanlah satu perubahan besar kepada cara biasa anda menjalankan perniagaan anda. Terdapat bahagian mengenai Pengakaunan CBP yang sepatutnya dapat membantu anda dengan format baru. Selain itu, anda boleh mengemukakan apa-apa soalan yang khusus kepada kami, melalui e-mel, pusat panggilan atau berbual dalam talian dengan Taxpert (pakar cukai).

Saya bekerja secara bebas. Adakah saya perlu mendaftar untuk CBP?

Ya, anda perlu mendaftar jika nilai pusingan tahunan anda adalah melebihi nilai ambang

Saya tidak fikir saya bersedia untuk tarikh pelaksanaan CBP. Adakah saya akan dihukum jika saya tidak boleh menguruskan akaun saya dalam masa ditetapkan?

Kami yakin bahawa semua perniagaan akan bersedia pada masa CBP dilancarkan. Untuk itu, JKDM menyediakan anda banyak capaian dan sumber untuk memahami CBP dan mendapatkan bantuan. Terokailah bahagian Sumber kami untuk mengetahui kandungannya.

Barangan yang saya jual semua dikecualikan CBP. Bolehkah saya mendaftar secara sukarela untuk menuntut kredit CBP?

Ya, anda boleh mendaftar secara sukarela. Untuk memahami kelebihan dan obligasi, bacalah di seksyen Pendaftaran Sukarela.

Apa yang berlaku ke akaun CBP saya jika pembekal saya bankrap dan tidak boleh mengemukakan bayaran kepada saya?

Dalam keadaan ini, anda perlu memastikan bahawa hutang itu telah menjadi hutang lapuk. Bahagian CBP bagi hutang lapuk akan dikembalikan tertakluk kepada syarat-syarat ini:

  • Cukai telah dibayar
  • Keseluruhan mana-mana bahagian pertimbangan bagi pembekalan telah dihapuskira sebagai hutang lapuk
  • Penuntut tidak menerima apa-apa bayaran satu tahun selepas CBP dibayar
  • JKDM berpuas hati bahawa segala usaha yang munasabah telah dibuat oleh pihak yang menuntut untuk mendapatkan kembali hutang

Pembayaran balik tersebut dilakukan melalui pelarasan kepada cukai input dalam apa-apa tempoh bercukai. Sebarang pembayaran yang pulih selepas pelarasan hendaklah disifatkan sebagai bekalan bercukai dan hendaklah mengambil kira sebagai cukai output.  

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.